زمان بندی

برنامه

ردیف

نیمه بهمن

مسابقه ی تهیه کلیپ شیمی پیش دانشگاهی ( با موضوع نمک های اسیدی، بازی، خنثی  و محلول بافر از ص 72 تا 76 کتاب درسی)

*1

اول اسفند

مسابقه ی شبیه نما برای توصیف پیش دانشگاهی ( از ص 72 تا 76 کتاب درسی)

*2

اول اسفند

طراحی یک مفهوم شیمی به صورت طنز ( نوشتاری – تصویری)( موضوع : تمام مباحث شیمی دبیرستان )

*3

نیمه اسفند

مسابقه ی تهیه عکس از پدیده های اجتماعی ( با محوریت شیمی در زندگی)

*4

نیمه اسفند

طراحی پوستر در رابطه با شگفتی های شیمی و زندگی

5

ماهی یک بار

مقاله برای نشریه حیان

6

ماهی یک بار

مطلب برای غنی سازی وبلاگ ( نمونه سوال ، طرح درس ، تجارب خلاق ، روش تدریس ، شبیه نمایی در هر مورد تدریس شیمی ، طراحی آزمایش  و . . . )

7


ادامه مطلب