گروه شیمی منطقه ۱ تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه هااز گروه شیمی منطقه ۱ تهران

سوالات آزمون ضمن خدمت
فیلم های آموزشی


 قسمت اول : كلیات، سناریوی تولید كتاب شیمی دهم(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت دوم: كلیات، سناریوی تولید كتاب شیمی یازدهم(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت سوم: كلیات، سناریوی تولید كتاب شیمی دوازدهم(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت چهارم: كلیات، بررسی فصلهای كتاب شیمی یازدهم(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت پنجم: كلیات، نگاه به برنامه درسی شیمی یازدهم(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت ششم: كلیات، رویكرد سازماندهی محتوا شیمی یازدهم(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت هفتم: كلیات، طراحی آموزشی (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت هشتم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش اول(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت نهم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش دوم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت دهم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش سوم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت یازدهم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش چهارم(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت دوازدهم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش پنجم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت سیزدهم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش ششم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت چهاردهم:بررسی كتاب، فصل اول - بخش هفتم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت پانزدهم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش هشتم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت شانزدهم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش نهم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت هفدهم: بررسی كتاب، فصل دوم - بخش اول (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت هجدهم:بررسی كتاب، فصل دوم - بخش دوم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت نوزدهم: بررسی كتاب، فصل دوم - بخش سوم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت بیستم: بررسی كتاب، فصل دوم - بخش چهارم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت بیست و یكم: بررسی كتاب، فصل دوم - بخش پنجم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت بیست و دوم: بررسی كتاب، فصل دوم - بخش ششم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت بیست و سوم:بررسی كتاب، فصل سوم - بخش اول (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21


بارم بندی شیمی 1 (دهم)از این سایت می توان برای تدریس مفاهیم شیمی بهره برد . برای نمونه لینک  چند فیلم در زیر آورده شده است.  
با سلام و احترام، بدین وسیله از همکاران گرامی دعوت می شود در دومین مجمع گروه به همراه چهارمین کارگاه تحت عنوان های :

1-تحلیل بخش سوم کتاب شیمی یازدهم

2- پرسش و پاسخ در مورد مباحث کتاب یازدهم

3-توضیحاتی در مورد سر فصلهای کتاب دوازدهم

  که توسط استاد گرانقدرخانم  راضیه بنکدارسخی برگزار میگردد شرکت فرمایند. 

زمان برگزاری :دو شنبه 3 /2/97 (سوم اردیبهشت) از ساعت 15  الی 17

مکان برگزاری: میدان تجریش انتهای خیابان سعدآباد(ملکی)- ساختمان شهید امی - محل گروههای آموزشی.تلفن:22719080
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات