فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، ماه مهر، ماه مهربانی، ماه لبخند و محبت و دوستی و شروع دلنشین درس و مدرسه بر همه ی همکاران و فرهیختگان مبارک