با سلام و احترام 

همکاران گرامی ، لطفا به منظور نقد و بررسی فصل  شیمی راهی به سوی آینده روشن تر  کتاب شیمی پایه دوازدهم  فرم زیر را دانلود و نظرات خود را در آن درج نمایید. لطفا نظرات خود را تا تاریخ بیستم آبان ماه به آدرس گروه شیمی منطقه یک ایمیل نمایید. (chemdep1@yahoo.com)