کسب رتبه اول جشنواره روش تدریس غیر حضوری کشوری توسط خانم مقصودی عزیز  را خدمت ایشان و همه

 دبیران پرتلاش شیمی منطقه 1 تبریک عرض می کنیم و موفقیت روز افزون ایشان را خواستاریم .