همکاران گرامی همایش بررسی کتاب شیمی 3 توسط مولف کتاب جناب آقای دکتر حذرخانی در روز

 چهارشنبه97/8/2 در تالار فرهنگ (خیابان حافظ زیر پل دوم از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر برگزار می گردد.

از کلیه دبیران محترم شیمی دعوت می شود در این همایش شرکت نمایند.