با سلام و احترام، بدین وسیله از همکاران گرامی دعوت می شود در دومین مجمع گروه به همراه چهارمین کارگاه تحت عنوان های :

1-تحلیل بخش سوم کتاب شیمی یازدهم

2- پرسش و پاسخ در مورد مباحث کتاب یازدهم

3-توضیحاتی در مورد سر فصلهای کتاب دوازدهم

  که توسط استاد گرانقدرخانم  راضیه بنکدارسخی برگزار میگردد شرکت فرمایند. 

زمان برگزاری :دو شنبه 3 /2/97 (سوم اردیبهشت) از ساعت 15  الی 17

مکان برگزاری: میدان تجریش انتهای خیابان سعدآباد(ملکی)- ساختمان شهید امی - محل گروههای آموزشی.تلفن:22719080