برای دریافت شیوه نامه جشنواره غیر حضوری تدریس اینجا را کلیک کنید.