گروه شیمی از دبیران محترم شیمی دعوت می کند در فعالیت های زیر شرکت نمایند.

1- در راستای تهیه محتوی دیجیتالی شیمی دهم در سطح مناطق شهر تهران، عكس ، فیلم و متن مرتبط با تدریس شیمی دهم از صفحه اول تا سر تکنسیم

2- تهیه نمونه سوال استاندارد شیمی یازدهم از صفحه  25 تا 32 در قالب فایل word  و فونت B-Nazanin 12

لطفا فایل ها ی مورد نظر را تا اول دی ماه به گروه های آموزشی ارسال نمایند.