ولین مجمع و کارگاه گروه شیمی سال تحصیلی 97-96 در تاریخ 22 آبان 96 با حضور 25 نفر از دبیران عزیز منطقه برگزار شد. 

 صورت جلسه مجمع و کارگاه :

 آ)  تلاوت آیاتی از قران مجید و خیر مقدم و خوشامدگویی به دبیران

ب)ارایه عناوین برنامه سالانه گروه شیمی در سال جاری:

1- فراخوانی همکاران به تهیه بسته مدیریتی کلاسی، کتاب دهم فصل یک تا سر تکنسیم(اول دی)

2- فراخوانی همکاران به تهیه نمونه سوال استاندارد شیمی شیمی یازدهم  ص 25 تا 32(اول دی)

3- کارگاه تهیه سوالات استاندارد شیمی ( آذر)

4- بررسی و تحلیل چالش های شیمی دهم(آذر)

5- بازدید علمی( در صورت امکان)

6- برگزاری مسابقات آزمایشگاهی( اسفند)

7 - نظارت بالینی (بهمن)

پ) بازخوانی برنامه درسی شیمی 

پ) اجرای کارگاه روش تدریس زمینه محورتوسط خانم آذربرزین کارشناس ارشد آموزش شیمی

ت) برگزاری کارگاه چالش های فصل 1 یازدهم

ث) اهدای گاهنامه شیمی تهیه شده در اردیبهشت 96 و جدول دوره ای و بروشورهای آموزشی