همکاران گرامی، سوالات امتحان داخلی طبق فرم ارزیابی دبیرخانه ارزیابی خواهد شد. 

برای دریافت فایل ارزیابی سوال های امتحانی بر روی اینجا کلیک نمایید.