سلام همکاران گرامی، 
خانم آذربرزین عزیز ،جزو منتخبین کشوری دوازدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس بخش مقالات علمی شدن و رتبه دوم کشوری را کسب نمودند( رتبه اول شهر تهران ) و هم چنین خانم عدنانی  عزیز در بخش تجارب خلاق تدریس رتبه دوم کشوری را کسب نمودند.

موفقیت همکاران عزیز را به تمام دبیران گزامی شیمی منطقه و خانم آذربرزین و خانم عدنانی عزیز تبریک می گوییم.
برای تمام دبیران فرهیخته ، سخت کوش و دلسوز منطقه آرزوی سلامتی؛ شادی و توفیق روز افزون داریم.

فایل مقاله و تجربه خلاق در گاهنامه اردیبهشت موجود است و بزودی در اختیار همکاران گرامی قرار می گیرد.