دومین مجمع گروه شیمی روز دوشنبه 4 اردیبهشت با عنوان تجارب خلاق دبیران برگزار شد.

صورت جلسه:


1. ارائه مطالب مفیدی در مورد کامپوزیت ها و کاربرد آن ها در ساخت هواپیماهای دو و چهار سرنشین توسط  خانم آزیتا اکبری و شرحی پیرامون تجربه شخصی ایشان در ساخت هواپیما و انجام یک آزمایش خلاقانه برای تدریس انحلال پذیری

2. ارایه مطالب مبسوطی در مورد آرستیک و کاربرد آن در پزشکی و .... توسط خانم فریبا موسوی

3. نمایش فیلم هایی در مورد تدریس جدول دوره ای عناصر و ساختار لوویس توسط خانم ماندانا فتوحی

4. اهدای گاهنامه الکترونیکی شیمی به دبیران