با احترام،گروه آموزشی متوسطه 2 ( گروه شیمی ) در نظر دارد چهارمین کارگاه گروه را تحت عنوان :

کارگاه آموزشی تحلیل محتوای کتاب راهنمای معلم شیمی دهم برگزار نماید..

استاد مدعو : خانم شاه محمدی، عضو شورای تالیف کتب درسی

زمان برگزاری : دوشنبه 4 /95/11  از ساعت 15 الی 17

مکان برگزاری :میدان تجریش انتهای خیابان سعدآباد(ملکی)- ساختمان شهید امی - محل گروههای آموزشی