با احترام،گروه آموزشی متوسطه 2 ( گروه شیمی ) در نظر دارد کارگاه آموزشی درس پژوهی برگزار نماید.

با توجه به ضرورت آشنایی دبیران با درس پژوهی، شرکت کلیه همکاران مورد انتظار است.

زمان برگزاری : شنبه 20 /9/95  از ساعت 13 الی 15

مکان برگزاری :میدان تجریش انتهای خیابان سعدآباد- ساختمان شهید امی - محل گروههای آموزشی