کلیه دبیران محترم پایه دهمٰ لطفا جدول های 4-5-6-7و 8 را برای فصل اول کتاب شیمی پایه دهم تا تاریخ 95/8/20 تکمیل نموده و به ایمیل گروه شیمی منطقه (chemdep1@yahoo.com)ارسال فرمایید.

(در قالب pdf , word با قلم B nazanin اندازه  12 )

لینک دانلود:
جدوال 4و 5و 6و 7و 8.docx