1- شیمی 2- خانم فتوحی، دبیرستان خدیجه کبری(س) شاهد

2- شیمی 3- خانم فتوحی، دبیرستان خدیجه کبری(س) شاهد

3- شیمی 2 - خانم میری ، دبیرستان تقوی نیا

4- شیمی 3- شهشهانی، دبیرستان صابرین

5- شیمی 4 - مقرب لو - دبیرستان تقوی نیا

6- شیمی 2 - خانم آذربرزین و حسینی - دبیرستان فدک

7- شیمی 3 - خانم آذربرزین - دبیرستان فدکهمکاران گرامی لطفا در صورت تمایل فایل سوالات امتحانی خود را به آدرس ایمیل گروه شیمی ارسال فرمایید تا برای استفاده سایر دبیران در وبلاگ گروه آپلود گردد. 
                                                                                                    chemdep1@yahoo.com