همکاران گرامی لطفا یک تجربه تدریس خود را( در تمام پایه ها) در فرم ضمیمه وارد کنید و حداکثر تا یکشنبه 11 بهمن به ایمیل گروه ارسال بفرمایید.
chemdep1@yahoo.com                                                          فرم تجربه تدریس