همکاران گرامی در تاریخ 19 بهمن مسابقه علمی از طرف گروه  شیمی اداره کل شهر تهران برگزار خواهد شد. محتوای  مسابقه از بخش 2 کتاب راهنمای تدریس شیمی 3 است.

جزییات مربوط به اجرای مسابقه، متعاقبا اعلام خواهد شد.

  فایل ضمیمه