چهارمین نشست واحد تحقیق و توسعه علوم پایه با موضوع "نقش مسابقات علمی در پیشبرد آموزش علوم در تاریخ "یكشنبه 27 دیماه از ساعت 15 الی 17 در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار می شود.

امكان حضور برای تمامی علاقه مندان وجود دارد. در پایان نشست نیز گواهی حضور از طرف دفتر تالیف ارائه می شود.