دانلود مجموعه سؤالات دسته بندی شده‌ی امتحانات نهایی کشوری (۸۲ تا ۹۲)
Format: PDF   |   Size: 2.96MB

پاسخنامه تشریحی سؤالات بالا، تهیه شده توسط آقای جلال نوری

 منبع: وبسایت گروه شیمی یزد