برای مشاهده ی فیلم آزمایش پرتوی کاتدی اینجا کلیک کنید.منبع: وبلاگ خانم فتوحی